Za uporabnike

Menjava zabojnika za mešane komunalne odpadke

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje do 30.06.2024 omogoča brezplačno menjavo zabojnikov za mešane komunalne odpadke vsem uporabnikom (gospodinjstvom), ki ugotavljajo, da imajo obstoječe zabojnike neprimerne (prevelike ali premajhne) in želijo le-te zamenjati.

Brezplačna menjava zabojnikov je mogoča na sedežu Javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje ob izpolnitvi obrazca OBR 14 in pod naslednjimi pogoji:

  1. Pri zamenjavi zabojnika se upoštevajo predpisane izhodiščne prostornine posod za gospodinjstva skladno s 24. členom Pravilnika o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Rečica ob Savinji in Občini Mozirje.
  2. Zamenjati je mogoče tipizirane zabojnike za mešane komunalne odpadke, kupljene pri Javne podjetju Komunala d.o.o. Mozirje v zadnjih 5 letih.
  3. Zamenjava zabojnika se vrši na podlagi predhodnega dogovora na sedežu javnega podjetja Komunala d.o.o. Mozirje, vsak delovnik med 08:00 in 14:00 uro.
  4. Obstoječi zabojnik, ki ga želite zamenjati mora biti nepoškodovan in očiščen.
  5. Mogoče je zamenjati 120 l obstoječi zabojnik za 240 l zabojnik ali 240 l obstoječi zabojnik za 120 l zabojnik.

Dodatne informacije Mojca Bačovnik

Vloge in obrazci