Za uporabnike

Prijava okvare

V primeru okvare na JAVNEM VODOVODNEM SISTEMU v občini Mozirje, občini Nazarje, občini Rečica ob Savinji, občini Ljubno in občini Luče lahko pokličete na dežurno številko vodovod 041 621 950 ali pišete po e-pošti na naslov info@komunala-mozirje.si .

V primeru okvare na JAVNEM KANALIZACIJSKEM SISTEMU v občini Mozirje, občini Nazarje, občini Rečica ob Savinji, občini Ljubno in občini Luče lahko pokličete na dežurno številko kanalizacija 031 725 237 ali pišete po e-pošti na naslov info@komunala-mozirje.si .

V primeru težav pri delovanju MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE ali delovanju GREZNICE v občini Mozirje, občini Nazarje, občini Rečica ob Savinji, občini Ljubno in občini Luče lahko pokličete na dežurno številko kanalizacija 031 725 237 ali pišete po e-pošti na naslov info@komunala-mozirje.si .

V primeru izrednih razmer, neprevoznosti, porušitve prometne signalizacije ali nevarnosti na JAVNIH CESTAH v občini Mozirje, občini Nazarje, občini Ljubno in občini Luče lahko pokličete na dežurno številko ceste 041 470 180 ali pišete po e-pošti na naslov info@komunala-mozirje.si .