Varstvo osebnih podatkov

Varstvo osebnih podatkov

Namen politike varstva osebnih podatkov je seznaniti uporabnike, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z JP Komunala Mozirje (v nadaljevanju: izvajalec) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje.

Skladno z Uredbo GDPR (Uredba EU 2016/679) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2, Ur. l. RS št. 163/22), mora JP Komunala, d.o.o. Mozirje kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Podatki o upravljavcu:

JP Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje, ID za DDV št.: SI 25344650, Matična št. 5221897000.

Telefon: 03/ 839 36 50
Elektronski naslov: info@komunala-mozirje.si
Splet: https://www.komunala-mozirje.si

Podatki o pooblaščencu (izvajanje storitev DPO):

V skladu z določilom 37. člena Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta z dne 27. aprila 2016 smo za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov imenovali družbo:

Uroš Gunčar
NETS d.o.o., Mlaška cesta 105, 4000 Kranj

Telefon: 041 672 032
Elektronski naslov: uros.guncar@nets.si

Datum imenovanja: 25. 5. 2018

Politika zasebnosti

JP Komunala d.o.o. Mozirje (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov, pridobljene ob prijavi v sistem za obveščanje. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene obveščanja o izrednih dogodkih na vodovodnem sistemu in za namene obveščanja o dogodkih, povezanih z aktivnostmi izvajalca na naslovu stranke.

Podatki so varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja elektronsko poslovanje ter elektronski podpis. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Uporabnik v postopku registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob spletni prijavi. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da lahko izvajalec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje ob prijavi v sistem za obveščanje.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba JP Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje, ID za DDV št.: SI 25344650, Matična št. 5221897000. Podjetje pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve preko spletnega naročila ali pisno.

JP Komunala d.o.o. Mozirje osebne podatke hrani in varuje tako, da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V podjetju se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali ali prenašali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve ali brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.

JP Komunala d.o.o. Mozirje zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci, pooblaščeni partnerji in pogodbeni obdelovalci JP Komunala Mozirje, ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Podrobnejše informacije o kategorijah uporabnikov, pogodbenih partnerjih in pogodbenih obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri info@komunala-mozirje.si.

Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Politika varovanja osebnih podatkov

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

  • Za izvajanje naših storitev za vas v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo.
  • Za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje.
  • Za pošiljanje novic, obveščanje vezano na izvajanje naših storitev (npr. motnje pri oskrbi s pitno vodo, urniki odvoza odpadkov, ...).
  • Da dosegamo skladnost z ustreznimi zakoni in občinskimi odloki.

Prenos osebnih podatkov

Nekatere osebne podatke v skladu z zakonodajo posredujemo lokalnim, državnim inštitucijam in evropskim inštitucijam – vedno zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje.

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev

Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov o naših uporabnikih lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov kot na primer tiskanje in pošiljanje računov.

S svojimi podizvajalci v okviru pogodbe jasno določimo kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in drugo pomembno z vidika varstva osebnih podatkov. Ti podizvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko, kot prednost uporabnikom, vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varstvu osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si posameznik prebere politiko o varstvu osebnih podatkov vsake spletne strani, ki jo obišče.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli (v razumnih mejah naših zmožnosti) vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov.

Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh.

Dostop do in popravki osebnih podatkov

S klicem ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri s katerimi osebnimi podatki razpolagamo. Na zahtevo bomo odgovorili v roku enega meseca po prejemu zahteve posameznika. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev.

Za osebne podatke skrbimo, da so točni, popolni in veljavni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas. Netočne osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo popravili.

Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varovanju osebnih podatkov bo objavljena na naši spletni strani.