Analize pitne vode

Trdota vode

Podatki o trdoti vode po posameznem območju vodovoda:

Naseljetrdota vode (°N)
Kokarje8,6
Radmirje2
Letošč - Mozirje6,5
Ljubno5
Gneč-Slatina17,1
Šmartno ob Dreti10
Luče6,5
Brdo10