Projekti

Ureditev infrastrukture Janezovo polje

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje je v drugi polovici leta 2021 in prvi polovici leta 2022 izvedla obnovo kompletne javne infrastrukture v naselju Janezovo polje. Odgovorni vodja projekta in odgovorni vodja gradnje je bil Rok Jamnikar, odgovorni nadzornik pa Rok Presečnik.

V sklopu projekta so bile v celoti obnovljene javne ceste LC221211, JP721141 in JP721151 ter izveden pločnik v dolžini 100m. V sklopu obnove se je izvedel ločeni kanalizacijski sistem ter obnovil vodovod. Izvedena je bila nova javna razsvetljava in telekomunikacijski vodi. Vrednost projekta je bila cca 190.000 EUR z DDV.