Vaš zanesljiv partner

Komunala Mozirje

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Oskrba s pitno vodo

S pitno vodo oskrbujemo občine Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.

Odvajanje in čiščenje voda

na območju občin Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno in Luče.

Prevzem, odvoz in čiščenje odpadne vode iz MKČN in greznic

Ravnanje z odpadki

Izvajamo javno službo zbiranja komunalnih odpadkov za občini Mozirje in Rečica ob Savinji.

Vzdrževanje občinskih cest

Vzdržujemo občinske ceste v občini Mozirje, Ljubno in Luče.
Pomembno obvestilo

PREKUHAVANJE PITNE VODE

Spoštovani!

Javno Podjetje Komunala d.o.o. Mozirje obvešča občane in občanke Zgornje Savinjskih občin, da v obdobju odpravljanja posledic poplav upoštevajo spodaj navedena navodila.


Področje vodovoda

Obveščamo vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče ter v delu občin G. Grad (Homec) in Šmartnega ob Paki (Slatine), da je voda zdravstveno ustrezna in je ni potrebno več prekuhavati.


Področje cest

Vse uporabnike občinski cest in javnih poti v Zg. Savinjski dolini opozarjamo, da je zaradi velikega števila zemeljskih plazov, poplavljenih cestišč, nepredvidljivih situacij, da uporaba cest v tem trenutku ni povsod varna, zato naj ceste uporabljajo samo v nujnih primerih.


Področje zbiranja odpadkov

Občane in občanke občine Mozirje in Rečica ob Savinji obveščamo, da je zbirni center zaradi vremenskih razmer, ki so nas prizadele, zaprt.

Do 14.9.2023 lahko občani občin Mozirje in Rečica ob Savinji morebitne nesortirane kosovne odpadke še pripeljejo na začasno deponijo pri ZC Loke v Mozirju, od ponedeljka 18. 9. 2023 dalje pa po ustaljenem običaju s položnico na Zbirni center v Loke, v delovnem času zbirnega centra (med 8:00 in 14:00, sobota med 8:00 in 12:00).

Odvoz komunalnih odpadkov se počasi normalizira (odvoz odpadkov po urniku), vendar še vedno prihaja do zamud odvoza, zato občane in občanke naprošamo, da posode pustijo ob cesti do izpraznitve.

Od 12. 09.2023 do preklica se bo odvoz odpadkov vršil tudi v popoldanskem času.

Uporabnike pozivamo, da odpadke ločujete, v mešane komunalne odpadke pa ne odlagajte odpadke od ujme, od pokvarjene hrane, kadavre, ipd.

Odpadke ustrezno zbirajte v posodah ali v vrečkah za odpadke, da se prepreči širjenje smradu, zaščiti pred glodavci in da bo odpadke možno odpeljati.

V primeru, da je stranka ostala brez posode za odpadke zaradi poplav, lahko odpadke puščajo ob cesti. Odpadki zbrani v vrečkah naj bodo ločeni. V primeru izgube ali poškodbe posode za odpadke zaradi poplav je potrebno le to javiti na JP Komunala d.o.o., Mozirje. To storite po e-pošti na info@komunala-mozirje.si in v sporočilu napišete katero posodo potrebujete.

Področje kanalizacije

Kanalizacijski sistem, ki je namenjen odvodu fekalnih odpadnih vod, ne deluje povsod (izpad črpališč). Pomembno je, da občani ne črpajo vodo iz objektov v fekalno kanalizacijo, saj lahko s tem povzročijo polnjenje te kanalizacije ter zlitje drugih, predvsem nižje ležečih, objektov s fekalnimi vodami.

Povezava do spletne strani NIJZ (Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS)

Vse uporabnike prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje ukrepov!!!

Kaj je novega

Zadnje objave

vse objave

Zbiranja odpadkov v obdobju odpravljanja posledic poplav

13. sep. 2023
Občane in občanke občine Mozirje in Rečica ob Savinji obveščamo, da je zbirni center zaradi vremenskih razmer, ki so nas prizadele, zaprt. Do 14.9.2023 lahko občani občin Mozirje in Rečica ob Savinji morebitne nesortirane kosovne odpadke še pripeljejo na začasno deponijo pri ZC Loke v Mozirju, od ponedeljka 18. 9. 2023 dalje pa po ustaljenem običaju s položnico na Zbirni center v Loke, v delovnem času zbirnega centra (med 8:00 in 14:00, sobota med 8:00 in 12:00). Odvoz komunalnih odpadkov se počasi normalizira (odvoz odpadkov po urniku), vendar še vedno prihaja do zamud odvoza, zato občane in občanke naprošamo, da posode pustijo ob cesti do izpraznitve. Od 12. 09.2023 do preklica se bo odvoz odpadkov vršil tudi v popoldanskem času. Uporabnike pozivamo, da odpadke ločujete, v mešane komunalne odpadke pa ne odlagajte odpadke od ujme, od pokvarjene hrane, kadavre, ipd. Odpadke ustrezno zbirajte v posodah ali v vrečkah za odpadke, da se prepreči širjenje smradu, zaščiti pred glodavci in da bo odpadke možno odpeljati. V primeru, da je stranka ostala brez posode za odpadke zaradi poplav, lahko odpadke puščajo ob cesti. Odpadki zbrani v vrečkah naj bodo ločeni. V primeru izgube ali poškodbe posode za odpadke zaradi poplav je potrebno le to javiti na JP Komunala d.o.o., Mozirje. To storite po e-pošti na info@komunala-mozirje.si in v sporočilu napišete katero posodo potrebujete. Povezava do spletne strani NIJZ (Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS)
Preberi več

Oskrba s pitno vodo v obdobju odpravljanja posledic poplav

29. avg. 2023
Vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče ter v delu občin Gornji Grad (Homec) in Šmartnega ob Paki (Slatine) se obvešča, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni potrebno več prekuhavati. Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za razumevanje.
Preberi več

Uporaba kanalizacijskega sistema v obdobju odpravljanja posledic poplav

Občane in občanke občine Mozirje in Rečica ob Savinji obveščamo, da kanalizacijski sistem, ki je namenjen odvodu fekalnih odpadnih vod, ne deluje povsod (izpad črpališč). Pomembno je, da občani ne črpajo vodo iz objektov v fekalno kanalizacijo, saj lahko s tem povzročijo polnjenje te kanalizacije ter zlitje drugih, predvsem nižje ležečih, objektov s fekalnimi vodami. Povezava do spletne strani NIJZ (Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS)
Preberi več

Zapore cest obdobju odpravljanja posledic poplav

Vse uporabnike občinski cest in javnih poti v Zg. Savinjski dolini opozarjamo, da je zaradi velikega števila zemeljskih plazov, poplavljenih cestišč, nepredvidljivih situacij, da uporaba cest v tem trenutku ni povsod varna, zato naj ceste uporabljajo samo v nujnih primerih. Obvestilo velja do preklica.
Preberi več

Obvestilo o moteni oskrbi s pitno vodo zaradi vzdrževalnih del in prevezav na vodovodnem sistemu v občini Ljubno, v naselju Radmirje

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje, obvešča vse porabnike pitne vode v Radmirju v občini Ljubno (na naslovih Radmirje 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 21A, 4A, 91A, 93A, 94A) , da bo v torek, 18. 7. 2023 med 8:00 in predvidoma 15:00 uro prekinjena dobave pitne vode zaradi nujnih vzdrževalnih del in prevezave. PS : Zaradi omenjenih del se lahko zgodi, da bo prišlo po ponovni vzpostavitvi vodovodnega omrežja do pojava povečane motnosti vode. V tem slučaju priporočamo prekuhavanje. Javno podjetje Komunala Mozirje prosi vse porabnike pitne vode za razumevanje. Za vse ostale in podrobnejše informacije smo Vam na voljo: DEŽURNA št. oskrbe s pitno vodo - Gsm: 041-621-950
Preberi več