Projekti

Žegnan studenec

Splošno
Status – faza: ZAKLJUČEN
Začetek: 01.01.2019
Predviden zaključek: 30.06.2020

Naziv projekta: TRAJNOSTNO ZAGOTAVLJANJE ENDOGENIH VODNIH VIROV – ŽEGNAN STUDENEC

Začetek operacije: 01.01.2019
Zaključek operacije: 30.6.2020

O projektu:

Že desetletja potekajo prizadevanja, da se usposobi poleg obstoječega vodnega sistema dodatni vodni vir pitne vode. Žegnan studenec je v preteklosti že oskrboval določena naselja v občini, a se je izkazalo, da ni popolnoma zanesljiv. Z raziskavo se želi preveriti ustreznost Žegnanega studenca in zalednih vodnih virov za pitje. Usposobil bi se rezervni vodni vir, ki je poleg tega, da predstavlja rezervo pitne vode ali celo osnovni samooskrbni vir iz vidika ekonomičnosti in okoljske vzdržnosti veliko bolj ustrezen, saj glavni rezervoar polni »gravitacijsko« in prečrpavanje ni potrebno. Trajnost operacije bo zagotovljena z osveščanjem občanov o pomenu pitne vode in spoznavanjem območja, kjer se izvir nahaja. V okviru projekta pa bo razvit tudi promocijski lonček iz biomateriala.

Pri projektu sodelujejo:

 • Občina Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 55, 3332 Rečica ob Savinji (nosilec operacije)
 • Visoka šola za varstvo okolje Velenje, Trg mladosti 7, 3320 Velenje (partner 1)
 • Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje, Praprotnikova ulica 36, 3330 Mozirje (partner 2)
 • Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Novi trg 2, 1000 Ljubljana (partner 3)
 • Plastika Skaza proizvodnja, trgovina, storitve d.o.o., Selo 2a, 3320 Velenje (partner 4)
 • Društvo prijateljev mladine Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji 76, 3332 Rečica ob Savinji (partner 5)

Cilji projekta:

 • Zagotoviti pogoje za izvedbo samooskrbe občine s pitno vodo
 • Ugotoviti aktualno potrošnjo vode na obravnavanem območju in potrebo po pitni vodi
 • Ugotoviti stanje endogenih vodnih virov na obravnavanem območju, ki je že spoznano za bogato z vodnimi viri
 • Ugotoviti ranljivost kraškega vodnega vira
 • Ugotoviti, ali so viri, predvsem Žegnan studenec, ustrezni glede na kakovost – po kriterijih za pitno vodo
 • Aktivno vključiti študente Visoke šole za varstvo okolja in jih pripraviti na vstop na trg dela
 • Seznaniti lokalno prebivalstvo, tudi ranljive skupine, z možno uporabo studenčnice v prehrani
 • Opozarjati prebivalstvo na perečo okoljsko problematiko
 • Širiti prepoznavnost naravne lokalne dediščine z izdelavo in razdelitvijo inovativnih promocijskih produktov, ki že sami zaradi svojih lastnosti (materiala, iz katerega so izdelani) in slogana, opozarjajo na pomen trajnostnega ravnanja z vodnimi in drugimi naravnimi viri

Navedeni specifični cilji prispevajo k naslednjim splošnim ciljem:

 • Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov
 • Izboljšati pogoje za življenje v lokalnem okolju
 • Razvijati in spodbujati podjetniško dinamiko in človeške potenciale za nova delovna mesta

Aktivnosti operacije:

 1. Analiziranje obstoječe oskrbe in virov pitne vode
 2. Analiziranje lastnosti vodnega vira
 3. Ozaveščanje prebivalcev
 4. Promocija
 5. Razvoj inovativnega produkta
 6. Vodenje in koordinacija

Učinki operacije:

 • Izvedeno poročilo o popisanem stanju vodnih virov na območju
 • Pridobljeni rezultati bioloških in kemičnih analiz glede uporabnosti vodnih virov za pitje – kakovost
 • Izvedena analiza hidrogeoloških značilnosti Žegnanega studenca in prispevnega zaledja
 • Izvedeno poročilo o smereh in načinu podzemnega pretakanja voda proti Žegnanem studencu
 • Izvedena hidrogeološka karta zaledja izvira
 • Izvedeni dogodki za ozaveščanje prebivalcev
 • Razvit nov produkt

Pričakovani rezultati operacije:

 • Ugotovljeno stanje aktualne rabe pitne vode, razpoložljivost endogenih potencialov vodnih virov na obravnavanem območju in potrebe po dodani oskrbi, s ciljem, da se zagotovi dodatni vodni vir na območju Občine Rečica ob Savinji, oziroma samooskrba občine s pitno vodo.
 • Ugotovljene biološke in kemične lastnosti Žegnanega studenca in prispevnega zaledja
 • Ugotovljene njegove hidrogeološke značilnosti
 • Dokazani smeri in načini podzemnega pretakanja voda proti Žegnanem studencu
 • Razvit nov produkt

Projekt financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ter Republika Slovenija iz Programa razvoja podeželja