O nas

Dejavnosti

Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi:

  • Vzdrževanje občinskih cest
  • Oskrba s pitno vodo
  • Ravnanje z odpadki
  • Odvajanje in čiščenje odpadnih voda
  • Prevzem, odvoz in čiščenje komunalne odpadne vode iz MKČN in greznic