Dejavnosti

Vzdrževanje občinskih cest

Vzdržujemo občinske ceste v občini Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče ter Rečica ob Savinji in sicer v skladu z odloki o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah, ter v skladu s pogodbami o rednem vzdrževanju občinskih cest v omenjenih občinah.

V občini Mozirje vzdržujemo:

 • 42,393 km lokalnih cest,
 • 1,436 km zbirnih lokalnih cest,
 • 9,487 km krajevnih cest,
 • 41,841 km javnih poti.

V občini Ljubno vzdržujemo:

 • 106,981 km lokalnih cest,
 • 21,639 km javnih poti.

V občini Luče vzdržujemo:

 • 54,516 km lokalnih cest,
 • 79,652 km javnih poti.

V občini Nazarje vzdržujemo:

 • 32,129 km lokalnih cest,
 • 0,638 km zbirnih mestnih in zbirnih krajevnih cest,
 • 0,431 km mestnih in krajevnih cest,
 • 34,765 km javnih poti.