Obvestila

Obvestilo za uporabnike na poplavljenih območjih – prekomerna poraba vode za odpravo posledic poplave

06. okt. 2023

Obvestilo za uporabnike na poplavljenih območjih – prekomerna poraba vode za odpravo posledic poplave

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje obvešča vse uporabnike pitne vode na poplavljenih območjih v avgustu 2023, da se je v mesecu septembru izvedel popis vodomerov. Vsa prekomerna poraba vode, ki odstopa od povprečne porabe po posameznih odjemnih mestih se uporabnikom komunalnih storitev ni zaračunala.