Obvestila

PREVZEM ODPADNE SILAŽNE FOLIJE

20. dec. 2022

Odpadna silažna folija sodi med odpadke iz kmetijske dejavnosti, pod klasifikacijsko številko: 02 01 04. To ni komunalni odpadek, zato odlaganje v zabojnike za komunalne odpadke ali na ekološke otoke, ni dovoljeno.

Da zmanjšamo pojav nepravilnega odlaganja, silažno folijo brezplačno sprejemamo v našem zbirnem centru, kjer se navede povzročitelja in število odpadnih folij.

Za brezplačni odvzem, mora biti silažna folija čista, brez mrežice, ostankov silaže, zemlje, prsti in neonesnažena z nevarnimi snovmi, kot so barve, olja…