leto 2023

Podatki o trdoti vode po posameznem območju vodovoda:

  • Kokarje - 8,6
  • Radmirje - Radmirje - 2
  • Mozirje - 6,5
  • Ljubno - 5
  • Gneč-Slatina - 17,1
  • Šmartno ob Paki - 10
  • Luče - 6,5