Obvestila

Obvestilo v obdobju odpravljanja posledic poplav

13. sep. 2023

Spoštovani!

Javno Podjetje Komunala d.o.o. Mozirje obvešča občane in občanke Zgornje Savinjskih občin, da v obdobju odpravljanja posledic poplav upoštevajo spodaj navedena navodila.

Področje vodovoda

Obveščamo vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče ter v delu občin G. Grad (Homec) in Šmartnega ob Paki (Slatine), da je voda zdravstveno ustrezna in je ni potrebno več prekuhavati.

Področje cest

Vse uporabnike občinski cest in javnih poti v Zg. Savinjski dolini opozarjamo, da je zaradi velikega števila zemeljskih plazov, poplavljenih cestišč, nepredvidljivih situacij, da uporaba cest v tem trenutku ni povsod varna, zato naj ceste uporabljajo samo v nujnih primerih.

Področje zbiranja odpadkov

Občane in občanke občine Mozirje in Rečica ob Savinji obveščamo, da je zbirni center zaradi vremenskih razmer, ki so nas prizadele, zaprt.

Do 14.9.2023 lahko občani občin Mozirje in Rečica ob Savinji morebitne nesortirane kosovne odpadke še pripeljejo na začasno deponijo pri ZC Loke v Mozirju, od ponedeljka 18. 9. 2023 dalje pa po ustaljenem običaju s položnico na Zbirni center v Loke, v delovnem času zbirnega centra (med 8:00 in 14:00, sobota med 8:00 in 12:00).

Odvoz komunalnih odpadkov se počasi normalizira (odvoz odpadkov po urniku), vendar še vedno prihaja do zamud odvoza, zato občane in občanke naprošamo, da posode pustijo ob cesti do izpraznitve.

Od 12. 09.2023 do preklica se bo odvoz odpadkov vršil tudi v popoldanskem času.

Uporabnike pozivamo, da odpadke ločujete, v mešane komunalne odpadke pa ne odlagajte odpadke od ujme, od pokvarjene hrane, kadavre, ipd.

Odpadke ustrezno zbirajte v posodah ali v vrečkah za odpadke, da se prepreči širjenje smradu, zaščiti pred glodavci in da bo odpadke možno odpeljati.

V primeru, da je stranka ostala brez posode za odpadke zaradi poplav, lahko odpadke puščajo ob cesti. Odpadki zbrani v vrečkah naj bodo ločeni. V primeru izgube ali poškodbe posode za odpadke zaradi poplav je potrebno le to javiti na JP Komunala d.o.o., Mozirje. To storite po e-pošti na info@komunala-mozirje.si in v sporočilu napišete katero posodo potrebujete.

Področje kanalizacije

Kanalizacijski sistem, ki je namenjen odvodu fekalnih odpadnih vod, ne deluje povsod (izpad črpališč). Pomembno je, da občani ne črpajo vodo iz objektov v fekalno kanalizacijo, saj lahko s tem povzročijo polnjenje te kanalizacije ter zlitje drugih, predvsem nižje ležečih, objektov s fekalnimi vodami.

Povezava do spletne strani NIJZ (Nacionalni Inštitut za javno zdravje RS)

Vse uporabnike prosimo za razumevanje in dosledno upoštevanje ukrepov!!!