Obvestila

Oskrba s pitno vodo v obdobju odpravljanja posledic poplav

29. avg. 2023

Vse uporabnike javnih vodovodnih sistemov v občinah Mozirje, Nazarje, Rečica ob Savinji, Ljubno, Luče ter v delu občin Gornji Grad (Homec) in Šmartnega ob Paki (Slatine) se obvešča, da je voda zdravstveno ustrezna in je ni potrebno več prekuhavati.

Javno podjetje Komunala d.o.o Mozirje se zahvaljuje za razumevanje.